Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Loenen, (1933) 1944-1964 (1983)
x1025 Gemeente Loenen, (1933) 1944-1964 (1983)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1025 Gemeente Loenen, (1933) 1944-1964 (1983)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Deze inventaris is een vervolg op de in 1993 verschenen 'Inventarissen van de archieven van de gemeente Loenen (1547) 1595 - 1943 (1956)' van drs. F. E. Brouwer en beschrijft de archiefstukken uit de periode van 1 januari 1944 tot 1 april 1964. Voor de begindatum is gekozen, omdat met ingang van 1944 in de gemeente Loenen het registratuurplan van de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, het zogenaamde codestelsel, is ingevoerd. De gekozen einddatum houdt verband met de opheffing van de toenmalige gemeente Loenen, die op 1 april 1964 werd samengevoegd met eveneens opgeheven gemeente Vreeland en een gedeelte van de toen ook opgeheven gemeente Loenersloot. Samen vormden ze de nieuwe gemeente Loenen. Die situatie heeft bestaan tot eind 1988. Met ingang van 1 januari 1989 ging ook de opgeheven gemeente Nigtevecht tot de gemeente Loenen behoren.
In enkele gevallen zijn stukken uit de periode voor 1944 meegenomen naar dossiers in het in 1944 ingevoerde nieuwe ordeningssysteem van het archief, zoals bijvoorbeeld het dossier over opheffing van de openbare ULO-school, waarin het oudste stuk dateert uit 1933 (inv. nr. 440). Soms lopen onderwerpen nog door tot ver na 1964 om zodoende stukken betreffende eenzelfde zaak bij elkaar te houden. Dit komt bijvoorbeeld voor bij de stukken over de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Loenersloot, welke bouw in 1970 werd afgerond (inv. nr. 319). Hetzelfde geldt voor het dossier over het wijkgebouw Dorpsstraat 26 (inv. nr. 159), welke stukken doorlopen tot 1977 en de dossiers van het personeel van het openbaar onderwijs, die zelfs stukken bevatten tot en met 1983 (inv. nrs. 429-431).
In de hier beschreven periode is de Tweede Wereldoorlog de meest ingrijpende gebeurtenis. De bezettende macht stelde in 1941 de gemeenteraad buiten werking: van september 1941 tot en met oktober 1945 zijn er derhalve geen raadsnotulen. De eerste vergadering van de noodgemeenteraad vond plaats op 15 november 1945. De archiefstukken, die op de oorlog betrekking hebben, zijn bijeengebracht in een afzonderlijke rubriek 'Maatregelen als gevolg van de Duitse bezetting'.
Andere belangrijke gebeurtenissen uit deze periode zijn de herdenking van het duizendjarig bestaan van de gemeente, die plaats vond in 1953 en de grenswijziging tussen de gemeenten Loosdrecht en Loenen, waarbij de buurtschappen Oud Over en Mijnden per 1 januari 1952 bij de gemeente Loenen zijn gevoegd. Over beide onderwerpen zijn belangrijke stukken in dit archiefgedeelte te vinden.
De instelling van het grondbedrijf met ingang van 1 januari 1960 was een belangrijke verandering in de gemeentelijke organisatie.
Niet opgenomen archivalia
Inventaris
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Openbare gezondheid
Milieuzorg
Bijlage: Nadere toegang op de hinderwetvergunningen, inv. nrs. 287 t/m 302
Angstelkade 2 te Nieuwersluis, NV Houthandel en Stoomhoutzagerij Gebr. Hulsman, plaatsen van zes electromotoren, 1948: inv. nr. 287.
Angstelkade 2 te Nieuwersluis, NV Houthandel en Stoomhoutzagerij Gebr. Hulsman, plaatsen van twee zaagmachines, 1953: inv. nr. 287.
Angstelkade 2 te Nieuwersluis, NV Houthandel en Stoomhoutzagerij Gebr. Hulsman, inrichten van een bomenzagerij, 1955: inv. nr. 287.
Angstelkade 2 te Nieuwersluis, NV Houthandel en Stoomhoutzagerij Gebr. Hulsman, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een verbrandingsoven voor houtafval, 1961: inv, nr. 287.
Angstelkade 2 te Nieuwersluis, NV Houthandel en Stoomhoutzagerij Gebr. Hulsman, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een verrijdbare laadbrug voor het laden lossen van hout, 1961: inv, nr. 287.
Angstelkade 2 te Nieuwersluis, NV Houthandel en Stoomhoutzagerij Gebr. Hulsman, uitbreiden van de fabriek door plaatsing van een electrische loopkraan voor op- en afslag van hout, 1962: inv. nr. 287.
Brugstraat 15, Gebr. Verwoerd, plaatsen, in werking brengen en in werking houden van een cirkelzaagmachine, 1959: inv. nr. 288.
Dorpsstraat 18, Shell Nederland NV ten behoeve van J. Misker, oprichten van een petroleuminstallatie, 1958: inv. nr. 289.
Dorpsstraat 43, Firma Braamt en Verbrugge te Amsterdam, oprichten van een fabriek voor kolenbesparingsapparaten, 1953: inv. nr. 289.
Dorpsstraat (molen 'De Hoop'), P. Schuurman te Vreeland, plaatsen van twee electromotoren in molen 'De Hoop' (3 en 30 PK), 1945: inv. nr. 289.
Loenersloot (Dorp 47), A. van Ekris, oprichten van een benzineketel- en pompinstallatie, 1954: inv. nr. 290. N.B.: overgenomen van de voormalige gemeente Loenersloot.
Molendijk 3, NV Aardolie Producten Onderneming 'Orion', oprichten, in werking brengen en in werking houden van een installatie voor de opslag en het verpompen van benzine, 1961: inv. nr. 291.
Molendijk 22, G. Versloot, plaatsen van vier electromotoren, 1949: inv. nr. 291.
Molendijk (riolering), Burgemeester en wethouders van Loenen, oprichten en in werking brengen en in werking houden van een pompinstallatie in een klimschacht van de riolering, verleend door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, 1961: inv. nr. 291.
Mijndensedijk 1 te Loenen, Beijnes Handelsonderneming te Amsterdam, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een verkoopinstallatie voor motorbrandstoffen, 1961: inv. nr. 292.
Mijndensedijk (nabij de Mijndensesluis) te Loenen, Gemeente Amsterdam, oprichten van een bemalingsinrichting ten behoeve van de Gemeentewaterleiding van Amsterdam, 1956: inv. nr. 292.
Mijndensedijk 34 te Nieuwersluis, M.A. Spijker, oprichten van een autoherstelplaats en smederij, 1953: inv. nr. 293.
Mijndensedijk 34 te Nieuwersluis, Esso Nederland NV. te Den Haag, uitbreiden van de reeds bestaande benzine-installatie, 1961: inv. nr. 293.
Mijndensedijk 66 te Nieuwersluis, W. van Schaik, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een timmerwerkplaats en de daarin geplaatste motoren, 1961: inv. nr. 293.
Oud Over 26, A. Versloot, oprichten van een door electromotoren gedreven houtbewerkingsinrichting, 1955: inv. nr. 294.
Oud Over 26, A. Versloot, oprichten van een benzinebewaarplaats met aftapinrichting, 1955: inv. nr. 294.
Oud Over 37, Firma H. de Haan, oprichten van een inrichting voor vervaardiging van zuivelwerktuigen, 1953: inv. nr. 294.
Oud Over 37, Schietvereniging 'Loenen', oprichting van een inrichting voor het houden van schietoefeningen en -wedstrijden, 1956: inv. nr. 294.
Oud Over 37, Schietvereniging 'Loenen', inrichten, in werking brengen en in werking houden van schietbanen, 1959: inv. nr. 294.
Oud Over 72, I.L. Henzen te Hilversum, oprichten van een weefatelier, 1962: inv. nr. 294.
Oud Over 78-80, Vereniging van dakpannenfabrikanten 'NEDACO' te Bussum, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een laboratorium voor het beproeven van dakpannen, 1961: inv. nr. 294.
Oud Over 80, Firma Van Doesburg en Boeschoten te Oud-Loosdrecht, oprichten van een inrichting voor montage van jachten, waarbij gebruik gemaakt wordt van een schaafmachine met een 5 PK electromotor, 1955: inv. nr. 294.
Oud Over 104, Gemeente Amsterdam, oprichten van een bemalingsinrichting ten behoeve van de Gemeentelijke Waterleiding van Amsterdam, 1956: inv. nr. 294.
Oud Over 110, Gebr. Spijk te Amsterdam, vestigen van een bedrijf voor de vervaardiging van plantenziektenbestrijdingsmiddelen annex proeftuin, 1954: inv. nr. 294.
Oud Over 110, Firma Tumax te Loenen, oprichten van een inrichting voor de fabricage van bakkerijgrondstoffen, 1955: inv. nr. 294.
Oud Over 110, NV Rubatex te Nigtevecht, in- en oprichten van een fabrieksinstallatie voor het fabriceren van latex vorm-artikelen, 1957: inv. nr. 294.
Oud Over 110, D.P. Zwanink te Breukelen, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting, uitoefenende het slijpen, polijsten en galvaniseren van metalen, 1959: inv. nr. 294.
Rijksstraatweg 110 te Loenen, J.H. Jansen, oprichten van een inrichting tot het bewaren van een mengsel benzine en smeerolie en een door een electromotor gedreven aftapinrichting, 1957: inv. nr. 295.
Rijksstraatweg 110 te Loenen, J.H. Jansen, oprichten van een inrichting tot het bewaren van een mengsel benzine en smeerolie en een door een electromotor gedreven aftapinrichting, 1958: inv. nr. 295.
Rijksstraatweg 115 te Loenen, Schouten' s Oliehandel te Alphen aan den Rijn ten behoeve van J.H. Jansen, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het bewaren van benzine en een door een electromotor gedreven aftapinrichting, 1958: inv. nr. 295.
Rijksstraatweg 115 te Loenen, Schouten' s Oliehandel te Alphen aan den Rijn ten behoeve van J.H. Jansen, uitbreiden, in werking brengen en in werking houden van een inrichting voor het bewaren van benzine en een door een electromotor gedreven aftapinrichting, 1959: inv. nr. 295.
Rijksstraatweg 115 te Loenen, Schouten' s Oliehandel te Alphen aan den Rijn ten behoeve van J.H. Jansen, uitbreiden en wijzigen van de benzine-installatie, 1962: inv. nr. 295.
Rijksstraatweg 139 te Loenen, Esso Nederland NV te Den Haag, uitbreiden van een ondergrondse benzinebewaarplaats met aftapinrichting, 1955: inv. nr. 295.
Rijksstraatweg 139 te Loenen, Shell Nederland NV te Den Haag, uitbreiden van de benzine-installatie, 1956: inv. nr. 295.
Rijksstraatweg 6 te Nieuwersluis, Hydrobiologische Instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, oprichten van laboratoria met bijbehorende instrumentenmakerswerkplaatsen, alsmede gebruikmaking van radioactieve isotopen op tracerschaal, 1964: inv. nr. 296.
Rijksstraatweg 15 te Nieuwersluis, Caltex Petroleum Maatschappij Nederland te Den Haag, wijzigen en uitbreiden van een benzinepompinstallatie, 1961: inv. nr. 296.
Rijksstraatweg 17 te Nieuwersluis, P. Doornenbal, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een smederij, 1963: inv. nr. 296.
Rijksstraatweg 72 te Nieuwersluis, C. Blijdenstein-Cruijs, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een fruitkoelhuis, 1961: inv. nr. 296.
Spinnerie nabij nr. 1, Shell Nederland NV te Den Haag, uitbreiden van de benzinepompinstallatie, 1952: inv. nr. 297.
Stationsweg 14 te Nieuwersluis, J. de Jager, oprichten, in werking brengen en in werking houden van een timmermanswerkplaats met de daarin geplaatste motoren, 1961: inv. nr. 298.
Stationsweg 25, Ministerie van Defensie, aanvraag voor het oprichten van een munitieopslagplaats, 1963: inv. nr. 298.
Zandpad 3 te Nieuwersluis, Ministerie van Defensie, aanvraag voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een stookinrichting voor verwarmingsdoeleinden alsmede van een gasinstallatie voor de warmwatervoorziening, 1963: inv. nr. 299.
Fort Nieuwersluis, Ministers van Sociale Zaken en Oorlog, oprichten van een kokerschietbaan, verleend door de Kroon, 1950: inv. nr. 300.
Poldergemaal van het waterschap Holland, Sticht en Voorburg, Bestuur van het waterschap, plaatsing van een electromotor in het bestaande gemaal, verleend door Gedeputeerde Staten van Utrecht, 1945: inv. nr. 301.
Spoorwegemplacement Nieuwersluis, NV Nederlandse Spoorwegen te Utrecht, plaatsen van motoren in het seinhuis bij het spoorwegemplacement en op de hefbrug over de Nieuwe Wetering te Nieuwersluis, 1956: inv. nr. 302.
Kenmerken
Datering:
(1933) 1944-1964 (1983)
Auteur:
C.J. de Kruijter
Datering toegang:
2008
Omvang in meters:
8,72
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Loenen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
AVG:
Namen van wellicht nog levende personen zijn in deze inventaris afgeschermd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1025: Gemeente Loenen, (1933) 1944-1964 (1983)
VERKORT:
NL-BklVV 1025
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.