17de eeuw: Nieuw-Nederland

Categorie: Ongecategoriseerd
Gepubliceerd op dinsdag 22 juni 2021 08:27
Geschreven door Marloes Koelewijn
Hits: 5023

Terug naar de tentoonstellingspagina >>>

In de 17de eeuw ging het economisch gezien heel goed met de Republiek, dus waren weinig mensen bereid om naar het onbekende Nieuw-Nederland te vertrekken. Dit veranderde vanaf 1640, toen de WIC niet langer het alleenrecht op de handel in beverbont had. Hierdoor kregen de inwoners van Nieuw-Nederland meer vrijheden. Dit trok een nieuwe groep kolonisten naar Nieuw-Nederland.

De Nederlandse kolonist Pieter Janse Hagewout kocht in 1661 een boerderij in Nieuw-Nederland. De naam van zijn zoon, Leffert, zou uiteindelijk uitgroeien tot de familienaam Lefferts en één van de bekendste Nederlandse families in Brooklyn.

In 1664 werd Nieuw-Nederland overgenomen door de Engelsen. De Nederlanders die in het Engelse gebied bleven wonen hielden vast aan hun eigen cultuur om zich van de Engelsen te onderscheiden. In de archieven zie je die vasthoudendheid aan de eigen cultuur goed terug.

 

17e eeuw geen contributie betalen

Geen contributie voor protestantse predikant
2 april 1658
New York State Archives

Het salaris van de protestantse dominee van Breuckelen werd betaald door de inwoners. Zij moesten elke maand 6 gulden contributie betalen. Nicolaas de Fransman en Abraham Jansen woonden in Breuckelen en moesten ook bijdragen. Dit wilden ze alleen niet. Nicolaas was namelijk Frans en verstond geen Nederlands en Abraham was katholiek. Die wilde waarschijnlijk daarom niet naar een protestantse kerkdienst.

 

 

17e eeuw Lefferts-familie website

De Lefferts familie
1867
The New York Public Library Digital Collections

Aan boord van het schip De Bonte Koe vertrok Pieter Janse Hagewout met zijn vrouw en vier kinderen naar Nieuw-Nederland. In 1661 kocht Hagewout een boerderij in Midwout, na de Engelse overname in 1664 Flatbush genoemd, het huidige Brooklyn. Binnen een jaar overleed Hagewout en erfde zijn zeventien jarige zoon Leffert Pieterse de boerderij. Aan het einde van de 17de was de boerderij uitgegroeid tot een groot agrarisch bedrijf en was de Lefferts één van de rijkste families van de Flatbush.

 

Terug naar de tentoonstellingspagina >>>