Over ons

Categorie: Ongecategoriseerd
Gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2013 10:13
Geschreven door DE REE archiefsystemen
Hits: 20042

Archieven zijn onmisbaar voor onze samenleving en de identiteit van de regio. Archieven, foto’s, films, boeken en kranten vormen hét geheugen van een gebied en haar bewoners. Met een bezoek aan het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) neemt u een duik in de geschiedenis. Het RHCVV bewaart en beheert de archieven van de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht, de Bilt en Weesp. Daarnaast bezitten we een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de hele streek. Op onze studiezaal kunt u drie dagen per week terecht voor onderzoek en het inzien van onze bibliotheek. Regelmatig organiseren we cursussen, lezingen en tentoonstellingen.

Collecties

Onze depots bevatten maar liefst zes honderd jaar aan archief. Hierin kunt u bijvoorbeeld op zoek naar de bouwvergunningen vanaf circa 1900 of naar uw voorouders in de genealogische bronnen zoals de registers van de burgerlijke stand. Waar woonden ze? Welke beroepen hadden ze? Met wie trouwden ze? Waar zijn ze naartoe vertrokken? In het archief vindt u het antwoord op deze vragen. Naast archieven hebben we ook een uitgebreide collectie beeld materiaal, kranten, tijdschriften, documentatie materiaal, waaronder brochures en knipsels.

Toezicht

Het RHCVV beheert niet alleen de oudere archieven, maar is in navolging van de archiefwet en regelgeving ook toezichthouder van de archieven in de gemeentelijke organisaties. Het RHCVV zet zich in voor behoud van papieren en digitale informatie voor de vier gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling: De Bilt, De Ronde Venen, Weesp en Stichtse Vecht. Het RHCVV voert deze wettelijke taak uit door zowel een bijdrage te leveren in de vorm van inspectie en advies in het kader van beleidsvorming als ook op het vlak van interne regelgeving op het gebied van records management.

In de depots aan in Breukelen en Weesp staat nu ruim 3500 meter overheidsarchief, gedeponeerd archief en documentatie. Overheidsorganisaties leggen een archief aan voor uiteenlopende doeleinden, als ondersteuning bij het werk. Daarnaast dienen archieven als bewijs en verantwoording van hun handelen richting inwoners, andere overheden en subsidieverstrekkers zoals ministeries. Media, bedrijven en burgers hebben het recht om te achterhalen hoe en waarom een overheidsorganisatie bepaalde besluiten neemt. Bij het RHCVV kunt u de informatie van de overheid inzien. Bovendien zorgen wij ervoor dat deze informatie duurzaam, volledig en betrouwbaar blijft.

Voorgeschiedenis

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHCVV) is in juni 2009 geopend. Het RHCVV is de opvolger van het Streekarchivariaat Vecht en Venen. Het Streekarchivariaat beheerde de archieven van de gemeenten Abcoude, De Bilt, Maartensdijk, Breukelen, Loenen, Maarssen en De Ronde Venen. Vanuit de diverse archieflocaties is meer dan 3000 meter historische archieven van overheid en particulieren overgebracht naar de nieuwe locatie in Breukelen. Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2011 zijn de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samengevoegd tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Van 2007 t/m 2013 nam het gemeentearchief Weesp deel aan het samenwerkingsverband “Historisch Netwerk Gooi en Vecht”, samen met de archiefdiensten van Hilversum en Naarden. In 2014 sloot het gemeentearchief Weesp aan bij het RHC Vecht en Venen. Alle archieven blijven echter fysiek in Weesp beschikbaar voor onderzoekers.Vanaf 2014 heeft het RHC Vecht en Venen daarom naast de studiezaal en depots in Breukelen ook een studiezaal en depots in Weesp. Tot 1995 was het archief gevestigd in de fietsenkelder van het 18e eeuwse stadhuis. In dat jaar verhuisde het gemeentearchief naar het souterrain van het nieuwe stadskantoor.