Uittreden Weesp uit archiefdienst RHCVV volgens planning verwacht in 2024

Categorie: Weesp
Gemaakt op donderdag 04 februari 2021 16:49
Gepubliceerd op donderdag 04 februari 2021 16:49
Geschreven door Marloes Koelewijn
Hits: 2716

Sinds 2014 beheert het RHC Vecht en Venen met trots en plezier het uitgebreide en diepgaande gemeentearchief van de gemeente Weesp.

Bestuurlijke fusie gemeente Weesp en gemeente Amsterdam 2022
Op 1 juni 2019 is de gemeente Weesp ambtelijk gefuseerd met de gemeente Amsterdam. In navolging hierop gaan de beide gemeenten in maart 2022 ook bestuurlijk samen. Vanaf dat moment is Weesp geen zelfstandige gemeente meer, maar onderdeel van de gemeente Amsterdam. De stad Weesp blijft de stad Weesp en de geschiedenis van deze historische stad blijft hiermee natuurlijk ook voortduren.

Uittreden Weesp uit RHCVV vindt plaats in 2024
De Archiefwet 1995 en de Wet Algemene Regels Herindeling (ARHI), schrijft bij een gemeentelijke herindeling voor dat de ‘overblijvende’ gemeente (in dit geval Amsterdam) verantwoordelijk wordt voor het archief van de opgeheven gemeente. Het is daarom een logisch gevolg dat het gemeentelijk archief van Weesp daarom na de gemeentelijke herindeling wordt afgerond en afgesloten, en blijft als zodanig als archief van de voormalige gemeente Weesp intact. Het archief valt vervolgens dan onder verantwoordelijkheid van het Stadsarchief van Amsterdam, de archiefdienst van de gemeente Amsterdam.

De gemeente Weesp heeft vanaf 2022 volgens ARHI twee jaar de tijd, dus tot in 2024 om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling RHCVV. Het RHCVV heeft op dit moment al nauw contact met de collega’s van het Stadsarchief Amsterdam om ervoor te zorgen dat het Weesper Archief en het toezicht op de informatiehuishouding van de dan voormlaig gemeente Weesp op goede en correcte wijze wordt overgedragen.

Tussen Weesp, Amsterdam en RHCVV is een zeer prettige en harmonieuze samenwerking dus uiteraard zullen wij de samenwerking met de gemeente Weesp en het archief missen, tegelijkertijd feliciteren wij het Stadsarchief Amsterdam met de toevoeging van dit prachtige archief aan hun collectie.

Studiezaal Weesp en Breukelen tijdelijk dicht vanwege coronamaatregelen
Op dit moment zijn de studiezalen in Weesp vanwege de coronamaatregelen helaas gesloten. Voor urgente vragen kunnen bezoekers altijd contact opnemen en ook online staan we voor onze bezoekers klaar via chat, e-mail en telefoon.
We kijken er naar uit om ook in Weesp de deuren weer te mogen openen.

Stadsrechten Weesp

Foto: RHCVV, Stadsrechten Weesp 20-05-1355, GAW028-13, doos 14 inv. nr. 49.