Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Archief Hervormde gemeente Weesp en Driemond overgedragen

 Overdracht-kerkarchief

Foto: Christian Pfeiffer, Weesper Nieuws

Gisterenmiddag vond in de studiezaal in Weesp de officiële overdracht plaats van het archief van de Hervormde gemeente Weesp en Driemond. Nadat eerder de archieven van de Lutherse en Gereformeerde gemeenten al geïnventariseerd en overgebracht waren door de archiefcommissie is er de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de ordening van het archief van de Hervormde gemeente, de grootste klus van allemaal. Het archief is vanaf heden voor iedereen in te zien op de studiezaal en is een prachtige bron voor zowel het kerkelijk als het maatschappelijk leven in Weesp in de voorbije vier eeuwen.

 Het oudste stuk dateert uit 1602, het jongste uit 2006, daarmee beslaat het archief niet alleen een lange periode maar bevat het ook erg oude stukken. Er zijn aanwijzingen dat al in 1578 een protestantse kerkgemeente bestond in Weesp. Van de periode niet lang daarna zijn vervolgens al documenten bewaard gebleven. Behalve stukken met betrekking tot de kerkeraad, de diaconie en andere aanverwante kerkelijke zaken bevat het archief ook de gedeponeerde archieven van instanties die niet direct onder het kerkelijk bestuur vielen maar wel op een of andere wijze verbonden waren met het gebouw of de gemeente.

Zie voor meer informatie de uitgebreide inleiding op het archief van kerkhistoricus Jasper Vree. Overigens is het archief niet volledig openbaar, de meer recente stukken zullen stapsgewijs in de toekomst openbaar toegankelijk gemaakt worden.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.