Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Fietsen in Gooi en Vechtstreek: langs grafheuvels en ijzertijdnederzetting

Op 1 november gaan wederom nieuwe archeologieroutes door het Land van Hilde online. De Gooi en Vechtstreek kent een rijkdom aan archeologische vindplaatsen en vondsten. De verkenningstochten zijn daarom vervat in twee routes: een route over de hei en een door het rivierengebied. De archeologie routes zijn een initiatief van Huis van Hilde, het archeologiecentrum Noord-Holland dat begin 2015 opent in Castricum. Het centrum toont archeologische vondsten en collecties die de provincie in de loop van decennia binnen kreeg. Bewoners en bezoekers van Noord-Holland kunnen alvast kennismaken met archeologie in Noord-Holland via routes, presentaties, activiteiten en de vondstenactie #Archeoselfie.

De verschillen tussen de stuwwal van het Goois heidegebied en het veen-plassengebied van de Vecht zijn groot. Beide routes starten bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ’s Graveland.

De eerste route gaat over de Gooise heide en is een aparte ervaring. De vele ‘ogenschijnlijke wandelpaden’ kunnen ook befietst worden. Een deel van de route volgt de eeuwenoude doodwegen waarlangs men de overledenen vervoerde naar het St. Janskerkhof. De Gooise heide kan worden gezien als één grote Necropolis met grafheuvels en urnenvelden.

De tweede route door de Vechtstreek, het laaggelegen rivierengebied, over geasfalteerde wegen is comfortabeler. Het Gemeentemuseum Weesp, in het stadhuis, is een mooie stop. In Weesp werd tussen 1759-1768 het eerste porselein van Nederland geproduceerd. Het museum toont Weesper- en Amstelporselein en een kleinere collectie Loosdrechts porselein. Daarnaast is er vondstmateriaal te zien van de negen ijzertijdnederzettingen die in 2007 bijAetsveld, ook in de route opgenomen, zijn opgegraven.

De routes zijn te vinden op www.uitinnoordholland.nl en www.oneindignoordholland.nl.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.