Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Archief van de Luchtwachtpost te Loenen geïnventariseerd

luchtwachters loenen 1939

De luchtwachters van de luchtwachtpost in Loenen op de omloop van molen De Hoop, 1939. (RHCVV, toegang 1410 inv.nr. 117, foto 7).

Onlangs is het archief van de voormalige luchtwachtpost van Loenen geïnventariseerd en via onze website doorzoekbaar gemaakt. Reden genoeg om wat tekst te wijden aan dit interessante archief, dat enkele jaren geleden ook de basis vormde voor het boekje dat over de post verscheen.

De luchtwachtpost in Loenen werd opgericht in 1921, hierover zijn stukken te vinden in het gemeentearchief van Loenen. Het oudste stuk uit het archief van de post zelf dateert van 1922. De belangrijkste taak van het korps Luchtwachtdienst was het signaleren van vijandelijke vliegtuigen en dit zo snel mogelijk doorgeven aan het hoofdluchtwachtbureau. De functie van luchtwachter was een vrijwillige, pas toen Nederland mobiliseerde werden ook de luchtwachters in officiële militaire dienst genomen en kregen ze soldij. 

De vrijwilligers voor de luchtwachtdienst werden in vredestijd geworven. Hun verbintenissen werden minsten voor één jaar gesloten en stilzwijgend telkens met één jaar verlengd, tenzij één maand tevoren opgezegd. Postcommandanten dienden jaarlijks in legerplaats de Harskamp een aantal dagen oefeningen bij te wonen en bijgeschoold te worden. Zij moesten vervolgens zo goed mogelijk hun mannen op de lokale post instrueren.

De luchtwachtpost was in Loenen aanvankelijk gevestigd op korenmolen De Hoop, in oktober 1939 werd de post verplaatst naar een locatie in een weiland aan de Rijksstraatweg tussen boerderij Ons Genoegen en Huis te Velde. Daar werd een wachtlokaal gebouwd, dat ’t Heultje gedoopt werd. Na de capitulatie van het Nederlandse leger in mei 1940 verviel de taak van de luchtwachtposten. Het korps Luchtwachtdienst werd uiteindelijk in juli 1940 opgeheven.

Het archief is na opheffing van de post beland bij Piet de Haan, postcommandant op het moment van opheffing. Toen De Haan overleed is het archief terechtgekomen bij Willem Mooij, verzamelaar en kenner van de geschiedenis van Loenen. De heer Mooij heeft het archief in 2007 overgebracht naar het RHC Vecht en Venen en dit gebruikt om samen met een van de archivarissen daar, Kees de Kruijter, een boek over de luchtwachtpost te schrijven. Naast het archief van de luchtwachtpost kunt u ook dit boek inzien op onze studiezaal.

Bekijk hier de inventaris van het archief van de luchtwachtpost.

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.