Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Openbaarheidsdag 2022

Iedere eerste dinsdag van het nieuwe jaar viert het Nationaal Archief 'Openbaarheidsdag'. Een dag waarop zij collecties en archiefstukken toelichten waarop de openbaarheidsbeperking per 1 januari vervalt. Ook in onze collectie zijn met ingang van 01-01-2022 weer nieuwe archiefstukken openbaar geworden en daarmee raadpleegbaar voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Denk bijvoorbeeld aan bronnen voor stamboomonderzoek: de overlijdensakten van 1971, de huwelijksakten van 1946 en de geboorteakten van 1921 zijn vanaf nu in te zien.

Ook op kerkarchieven rust vaak een openbaarheidsbeperking voor stukken jongen dan 50 jaar. Er zijn nu dus veel stukken toegankelijk geworden tot en met het jaar 1971. Bijvoorbeeld de notulen van dat jaar van de parochieraadsvergaderingen van de Rooms-Katholieke Parochie H. Laurentius te Weesp, of stukken over de verkoop van hotel-restaurant Concordia door de H. Hart Parochie in Maarssen.

Daarnaast zijn er dit jaar weer stukken openbaar geworden die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Van dit soort stukken is de openbaarheid vaak beperkt tot 75 jaar na dato van het stuk. Daardoor komen er dit jaar stukken uit 1946 in de openbaarheid. Een interessant dossier uit het gemeentearchief van Nigtevecht gaat bijvoorbeeld over het verrichten van werkzaamheden voor het Duitse leger. Een ander voorbeeld zijn stukken met betrekking tot de zuivering van gemeentepersoneel in Vinkeveen en Waverveen, die nu ook openbaar zijn geworden.

Waarom zitten er eigenlijk openbaarheidsbeperkingen op bepaalde archiefstukken? In de Archiefwet 1995 is geregeld dat archieven van overheidsinstanties na twintig jaar overgebracht worden naar een archiefdienst. Ze worden daarmee openbaar, op een aantal uitzonderingen na. Bijvoorbeeld als het gaat om personeelsdossiers met veel persoonlijke informatie. Dan wordt de openbaarheid voor een langere periode beperkt. Wanneer particulieren archieven onderbrengen bij een archiefinstelling maken zij ook afspraken over eventuele openbaarheidsbeperkingen, zij kunnen daar persoonlijke redenen voor hebben. Op deze manier worden er ieder jaar nieuwe stukken openbaar raadpleegbaar voor iedereen die daarin interesse heeft.

Checksum DigitalBevaring

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.