Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Toon mij nieuws uit de gemeente:

Voorverkiezing Stuk van het Jaar 2018 (gesloten)

Wat is volgens u het Stuk van het Jaar 2018? In oktober start de landelijke verkiezing waarbij archiefdiensten in heel Nederland zullen strijden om de eerste plek. 'Opstand' luidt het thema deze keer. Dit jaar wil het RHC u de gelegenheid geven om te bepalen welk archiefstuk wij gaan inzenden. Hiertoe hebben onze archivisten een voorselectie gemaakt waarin elke gemeente uit ons werkgebied vertegenwoordigd wordt met een archiefstuk. Welk stuk vindt u dat het beste past bij het thema 'Opstand'?

'Opstand' is een thema vol energie en gelaagdheid. Samen met meer dan duizend culturele instellingen, brengen de archieven van Nederland kleine en grote verhalen met hun topstuk tot leven. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels, tot stil protest. Van massabewegingen, opruiende pamfletten en de barricaden, tot voorzichtig opereren in de illegaliteit. Van durf en de kracht om door te breken, tot onderdrukking, verraad en moord. Oktober 2018 staat in het teken van Opstand!

Hieronder ziet u onze selectie. Laat ons weten wat u vindt dat wij in moeten zenden!

 

1. Opstand in de Nieuwstraat (De Bilt)Stuk De Bilt 300 dpi

Op 19 juli 1975 bracht Jan Schaefer, staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een bezoek aan De Bilt. Met spandoeken wachtten de bewoners van de Nieuwstraat de staatssecretaris (rechts), het aktiecomité en B&W op. Veel bewoners waren tegen het plan om een groot deel van de Nieuwstraat en omgeving te herindelen en te saneren. Het conflict liep hoog op. De bewoners hoopten dat de staatsecretaris hun kant zou kiezen. Maar Schaefer trad op als vredesstichter. Er waren fouten gemaakt, vond hij, maar overleg en luisteren naar elkaar waren belangrijk. Niet hij, maar de gemeenteraad moest over de toekomst van het gebied beslissen. Zoals het hoort in een democratie.

Lees meer

 

2. Op een onbewoond eiland (De Ronde Venen)Stuk DRV

Eind jaren vijftig kreeg de gemeente Amsterdam toestemming om in de Vinkeveense Plassen zand te winnen dat nodig was voor woningbouw in de Bijlmermeer. De gemeenten Vinkeveen & Waverveen, Abcoude en de waterschappen in het gebied voorzagen echter grote milieuproblemen als de zandwinning zou plaatsvinden. Zij trokken gezamenlijk op om via bezwaar- en beroepsprocedures de zandwinning te stoppen. Exemplarisch voor het geschil is een telegram van de gemeente Vinkeveen & Waverveen dat daags na ineenzakking van één van de zandeilanden in de plassen werd verstuurd aan Gedeputeerde Staten van Utrecht en waarin werd opgeroepen de zandwinning te staken.

Lees meer

 

 

 

3. Dienstplichtigen, verenigt u! (Stichtse Vecht)Stuk SV 300 dpi

De plaatsing van twee dienstplichtigen, Hans Dona en Wim Schul, in het Depot voor Discipline te Nieuwersluis mondde op 8 december 1971 uit in een massale demonstratie van zo'n 1500 personen. Dona en Schul hadden in het soldatenblad Alarm 8 kritiek geuit op de militaire leiders. Soldaten die zich volgens hun legerleiding onvoldoende hadden aangepast aan de militaire tucht, konden naar Nieuwersluis gestuurd worden om 'heropgevoed' te worden. Feitelijk stond de maatregel gelijk aan gevangenisstraf, maar dan zonder strafproces. Het Hoog Militair Gerechtshof schaarde zich achter de generaals, maar veel politici kozen de kant van de militairen om te protesteren tegen deze 'middeleeuwse' strafmaatregel.

Lees meer

 

4. Een opstand onder voorwaarden (Weesp)akkoord weesp 2

In januari 1577 stuurde het stadsbestuur van Weesp twee afgezanten richting Middelburg, waar op dat moment prins Willem van Oranje verbleef. Doel van de reis van Jan Gerytsz Cuyp en Hillebrandt Govertsz was het sluiten van een overeenkomst met de prins en de Staten van Holland waarmee Weesp zich zou aansluiten bij de Opstand tegen de Spaanse landsheer. De overeenkomst kwam er, maar Weesp stelde heel wat eisen in ruil voor de sprong in het diepe. In het oude stadsarchief van Weesp bevindt zich een afschrift van deze overeenkomst.

Lees meer

 

 

 De verkiezing is gesloten. De resultaten worden bekend gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over het Stuk van het Jaar
Klik hier voor meer informatie over het RHC Vecht en Venen

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.