Disclaimer

Categorie: Ongecategoriseerd
Gepubliceerd op donderdag 26 september 2013 14:32
Geschreven door DE REE archiefsystemen
Hits: 14239

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen verleent u hierbij toegang tot www.rhcvechtenvenen.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.

In het bijzonder zijn alle toegangen, indexen en beschrijvingen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website liggen bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.