Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>
Uw zoekacties: Gemeente Loenen, (1896) 1964-1988 (1988)
1026 Gemeente Loenen, (1896) 1964-1988 (1988)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
De inventaris van dit archiefgedeelte is een vervolg op de 'Inventaris van het archief van de gemeente Loenen (1933) 1944 - 1964 (1983)' van C. J. de Kruijter en beschrijft de archiefstukken uit de periode van 1 april 1964 tot en met 31 december 1988.
De begindatum houdt verband met de opheffing van de oude gemeente Loenen, bestaande uit de woonkernen Loenen (incl. de buurtschappen Oud Over en Mijnden) en Nieuwersluis, die op 1 april 1964 werd samengevoegd met de eveneens opgeheven gemeente Vreeland en een gedeelte van de toen ook opgeheven gemeente Loenersloot. Samen vormden ze de nieuwe gemeente Loenen.
De einddatum van dit archiefgedeelte is gesteld op 31 december 1988, omdat met ingang van 1 januari 1989 opnieuw een gemeentelijke herindeling heeft plaatsgevonden. De op dat moment opgeheven gemeente Nigtevecht werd samengevoegd met de op dezelfde datum opgeheven gemeente Loenen.
In dit archiefgedeelte bevinden zich enkele stukken van voor de begindatum van 1 april 1964, zoals bijvoorbeeld inventarisnummer 197 waarin het koopcontract uit 1896 van het pand Rijksstraatweg 108 (het voormalige gebouw Sint Jozef van de rooms-katholieke werkliedenvereniging) is opgenomen. Andere voorbeelden zijn: inventarisnummer 188 met de oprichtingsacte uit 1932 van de Stichting 'De Algemeene Bewaarschool', inventarisnummer 1314 met overzichten van de leerlingenaantallen van de kleuter- en lagere scholen vanaf 1934, inventarisnummer 92 met stukken vanaf 1957 over de ambtsketen van de burgemeester, inventarisnummer 193 over de openbare kleuterschool met woning in Oud Over vanaf 1959 en inventarisnummer 547 betreffende het bestemmingsplan Loenersloot, eveneens vanaf 1959. Zo zijn er meer inventarisnummers met stukken van voor 1964. Ook de einddatum van 31 december 1988 was niet strikt te hanteren. Een aantal nummers bevat stukken van na die datum, zoals bijvoorbeeld de serie stukken over aanleg en verbetering van wegen en straten die doorloopt tot en met het jaar 1990 (inv. nrs. 1070-1101) en inventarisnummer 1204 met stukken over de aanleg van een voetgangersbrug over de Nieuwe Wetering in Nieuwersluis, waarin zich een overeenkomst inzake het gebruik van staatseigendom uit 1998 bevindt.
In de hier beschreven periode bestond de gemeente Loenen uit de woonkernen Loenen (incl. de buurtschappen Oud Over en Mijnden), Nieuwersluis en Vreeland.
In dit gedeelte van het archief van de gemeente Loenen vallen enkele punten op. Besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders zijn aanwezig vanaf het jaar 1972. Tussen 1942 en 1972 zijn geen notulen of besluitenlijsten van deze vergaderingen aangetroffen. Niet bekend is of ze verloren zijn gegaan dan wel of ze niet zijn opgemaakt.
In deze periode komen voor het eerst notulen en andere stukken van commissies voor advies en bijstand (raadscommissies) voor. Aanwezig zijn stukken van de raadscommissies voor de Financiën en de Verordeningen, voor de Uitbreidingsplannen en de Ruimtelijke ordening en voor de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften.
Door de uitbreiding van de gemeente met het gebied van de voormalige gemeente Vreeland en door de ingewikkelder wordende wettelijke regelingen voor het gemeentebestuur vindt in deze periode een belangrijke uitbreiding plaats van de administratieve en technische dienst van het gemeentelijk apparaat. Als gevolg hiervan is een aantal archiefstukken aanwezig over organisatie en reorganisatie van de ambtelijke dienst.
Terreinen waarop de wettelijke regelingen zich uitbreiden (en dus ook de bemoeienis van het gemeentebestuur) waren in deze periode vooral de volkshuisvesting, de milieuzorg, sociale zaken (waaronder welzijnsbevordering) en het onderwijs.
De rubriek 'eigendommen' bevat in vergelijking met de vorige perioden een grote hoeveelheid archiefstukken over grondtransacties en aan- en verkopen van panden. Dit is onder meer een gevolg van de ontwikkelingen op de terreinen van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer en vervoer. Ook deze rubrieken bevatten meer onderwerpen en dus ook veel meer archivalia dan voorheen.
Op het terrein van 'cultuur, sport en recreatie' is een groeiende activiteit van de rijks-, provinciale- en gemeentelijke overheden te bespeuren. In de hier beschreven periode zijn de volgende projecten gerealiseerd: aanwijzing van de woonkernen Loenen, Loenersloot en Vreeland tot beschermde dorpsgezichten, restauratie van een groot aantal monumenten in de gemeente en aanleg en onderhoud van recreatieve voorzieningen en voorts de oprichting van de Culturele Raad Loenen, de totstandkoming van de Openbare Bibliotheek en Leeszaal Loenen, de oprichting van de Loenense Sportstichting en de aanleg van het Sportpark 'De Heul'.
Niet opgenomen archivalia
Archief van de gemeente Loenen 1964 - 1988
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Openbare gezondheid
Milieuzorg
917-960 Hinderwetvergunningen, met bijbehorende stukken, 1964-1988. 12 pakken en 32 omslagen
1026 Gemeente Loenen, (1896) 1964-1988 (1988)
Archief van de gemeente Loenen 1964 - 1988
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
Openbare gezondheid
Milieuzorg
917-960
Hinderwetvergunningen, met bijbehorende stukken, 1964-1988. 12 pakken en 32 omslagen
Datering:
1964-1988
NB:
zie voor een nadere toegang: bijlage 1.
Omvang:
12 pakken en 32 omslagen
Kenmerken
Datering:
(1896) 1964-1988 (1988)
Auteur:
C.J. de Kruijter
Datering toegang:
2008
Omvang in meters:
36,24
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Soort toegang:
Inventaris
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Subrubriek:
07.02 Politiek, bestuur en administratie
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Loenen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
AVG:
Namen van wellicht nog levende personen zijn in deze inventaris afgeschermd in verband met de AVG
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1026: Gemeente Loenen, (1896) 1964-1988 (1988)
VERKORT:
NL-BklVV 1026
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.