Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63.000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43.000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Selecteer blogs uit de gemeente:

Een oranje furie in Weesp

Gerard Vader (Bron: BWSA, IISG)

Gerard Vader (Bron: BWSA, IISG)

 

Enige tijd geleden schreven we hier over de hoogoplopende emoties tussen Patriotten en aanhangers van het Huis van Oranje, waarbij een Oranjeklant danig in het nauw werd gedreven. Meer dan honderd jaar later was er opnieuw sprake van een grote rel in Weesp, maar ditmaal waren Oranjegezinden de aanstichters van het onheil. Voorman van de Weesper socialisten Gerard Vader was degene die het moest ontgelden. Op 3 augustus 1900 had Vader zich de woede van oranjegezinde Weespers op de hals gehaald door te weigeren de vlag uit te hangen. Weesp vlagde die dag massaal omdat Wilhelmina Weesp op doorreis naar Amsterdam met een bezoekje vereerde.

Honderden mensen belaagden die dag de winkel van Vader met stenen en allerhande projectielen tot er geen ruit meer heel was. Men probeerde de deur in te beuken om Vader te pakken te krijgen onder de leuze “Vader die moet zakjes plakken”, daarmee verwijzend naar het geestdodende gevangeniswerk van die tijd. De zes dienstkloppers die Weesp rijk was konden de dol geworden meute niet aan en de burgemeester was genoodzaakt om de hulp van politieagenten uit de wijde omtrek in te schakelen. Een cordon van maar liefst veertig agenten kon uiteindelijk voorkomen dat zich in de straten van Weesp een lynchpartij zou afspelen. De zaak kreeg zelfs landelijke bekendheid toen partijbons Troelstra zich in een open brief aan de minister van Binnenlandse Zaken beklaagde over de gang van zaken. Dankzij aandringen op politiebescherming kon op Koninginnedag, 31 augustus destijds, een tweede drama voorkomen worden. De kleine sociaaldemocratische beweging in Weesp zou in de jaren daarna nog flink aan de weg moeten timmeren voordat ze überhaupt een rol van betekenis zou kunnen gaan spelen in de plaatselijke politiek. De beloning kwam in 1906 toen Vader als eerste socialist zitting nam in de gemeenteraad van Weesp.[1]

[1] Meer informatie over Vader en deze kwestie in: M. van Melle en R. van Veelen, ‘De onverschrokken werker voor het socialisme in Weesp. Gerard Albert Vader (1865-1940) in: Bulletin Nederlandse Arbeidersbeweging, nr. 12, april 1987 p. 2-44, aldaar 7-8. Zie ook het lemma over Vader in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland, te raadplegen via http://hdl.handle.net/10622/FC276EF4-ECC8-4234-9027-B076B47903FB (externe link)

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.