Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door samenvoeging van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen. De gemeente heeft zo'n 63000 inwoners. Stichtse Vecht ligt tussen de steden Amsterdam en Utrecht en telt een aantal kernen, veelal bestaand uit dorpen of buurtschappen.Lees meer >>
De Ronde Venen

De Ronde Venen

De Ronde Venen is op 1 januari 2011 ontstaan door de samenvoeging van de voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De gemeente telt bijna 43000 inwoners en ligt op een steenworp afstand van Amsterdam, Schiphol en Utrecht. De belangrijkste woonkernen in de gemeente zijn de dorpen en buurtschappen Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen, Wilnis, Abcoude...Lees meer >>
De Bilt

De Bilt

De Bilt is een fusiegemeente die in 2001 is ontstaan na samenvoeging van de gemeenten Maartensdijk en De Bilt. Het gebied dankt zijn bestaan aan de grootschalige ontginningen van het waterrijke veen- en moerasgebied, die in de 12e eeuw zijn begonnen.Lees meer >>
Weesp

Weesp

De geschiedenis van Weesp gaat terug tot ver in de middeleeuwen. In het jaar 1156 komt de naam voor het eerst voor in een oorkonde van de bisschop van Utrecht. De naam “Weesp” betekent: “weide aan het water”. In 1355 krijgt Weesp van hertog Willem van Beieren stadsrechten. Het stadsrecht is één van de oudste archiefstukken van het gemeentearchief...Lees meer >>

Missie

Het RHC Vecht en Venen biedt het publiek historische informatie en beleving van het verleden. Het is een open organisatie waar iedereen welkom is. De unieke collectie van het RHC Vecht en Venen en de betekenis van de collectie voor de regio Vecht en Venen verdient alle aandacht. Aandacht door goede borging van de kwaliteit van de collectie en aandacht door een sterk presentatiebeleid. Borging en studiezaaldienstverlening zijn de afgelopen jaren de speerpunten geweest en blijven dat ook in de komende beleidsperiode. Ontwikkeling op het gebied van digitale dienstverlening en publieksparticipatie staan dan ook nadrukkelijk op de agenda. De digitale dienstverlening en het gebruik van sociale media wordt de komende jaren doorontwikkeld. Daarnaast gaat het RHC Vecht en Venen de collectie regionaal en provinciaal onder de aandacht brengen door het opbouwen van een sterk netwerk en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Het RHC Vecht en Venen beheert niet alleen de oudere archieven maar is ook toezichthouder op de archieven in de gemeentelijke organisaties in navolging van de archiefwet en regelgeving. Het RHC Vecht en Venen zet zich in voor behoud van papieren en digitale informatie voor de vier gemeenten binnen de gemeenschappelijke regeling. Het RHC Vecht en Venen voert deze wettelijke taak uit door een bijdrage te leveren in de vorm van inspectie en advies in het kader van de beleidsvorming en interne regelgeving op het gebied van records management.
 
Het RHC Vecht en Venen is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten de Bilt, De Ronde Venen, Weesp en Stichtse Vecht deelnemen. Het RHC Vecht en Venen is een dienstverlenende organisatie die vanuit zijn collectie producten en diensten ontwikkelt voor zijn klanten ten behoeve van de stimulering van kennis over het lokale en regionale verleden.

Samenwerkingspartners

Het RHC Vecht en Venen werkt intensief samen met verschillende partners. Het RHC heeft zitting in het bestuur van de koepelorganisatie Stichting Vechtsnoer. Vechtsnoer is een museaal en cultureel samenwerkingsverband, waarin twintig partijen  samenwerken om de waarden van het cultuurlandschap van de Vechtstreek  als ‘museum zonder muren’ voor een breed publiek te ontsluiten. Daarnaast fungeert Vechtsnoer als gesprekspartner voor de gemeente. Het RHC heeft ook zitting in het bestuur van De Kring van Utrechtse Archivarissen. De Kring vertegenwoordigt de Utrechtse archivarissen en bevorderd samenwerking tussen de leden en behartigt het gemeenschappelijk belang van het archiefwezen in de provincie Utrecht.

Tentoonstellings- en educatieprojecten worden altijd in gezamenlijkheid opgezet. Samenwerkingspartners tot op heden zijn Kunstcentraal, Het Vechtstreekmuseum, Museum VredeGoed, Historische Kring Breukelen, Historische Kring Loenen, Historische Kring Maarssen, Historische Kring Abcoude-Baambrugge, Historische Vereniging de Proosdijlanden, Stichting Dudok - de Wit Fonds, Poldermuseum Jan Compier, Waterschap Angstel, Gooi en Vecht. Het project (website en reizende tentoonstelling) Venen op de kaart is opgezet binnen de samenwerking Erfgoedverbinding met de partners Museum De Ronde Venen en de Regionale Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen.

 

Om RHC Vecht en Venen goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid.